Skattesats, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 42 910 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Ängelholms kommun till 31,67 procent, vilket var den 31:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.