Skattesats, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 43 633 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Ängelholms kommun till 31,47 procent, vilket var den 30:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.