Befolkningsökning, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 268 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Ängelholms kommun den 28:e högsta i landet med 4,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.