Befolkningsökning, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 866 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Ängelholms kommun den artonde högsta i landet med 4,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.