Befolkningsökning, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 43 633 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Ängelholms kommun den 44:e högsta i landet med 3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.