Befolkningsökning, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 42 910 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ängelholms kommun den 75:e högsta i landet med 2,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.