Medelålder, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 268 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 43,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.