Invånare i kommunen, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 268 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 60:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.