Invånare i kommunen, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 43 633 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 61:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.