Invånare i kommunen, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 42 910 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 62 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.