Invånare i kommunen, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 42 476 människor (2019). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.