Kommunens skatteintäkter, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 695 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 725 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.