Kommunens skatteintäkter, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 683 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 86:e högsta i landet med 51 540 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.