Anställda i kommunen, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 695 invånare. Värdet för anställda i länet är det fjärde lägsta i landet med 278 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.