Andel förtidspensionärer, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 3 743 människor (2018). Landarealen är 679 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.