Andel förtidspensionärer, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 695 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.