Andel företagare, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 695 invånare. Värdet för andel företagare är det sjätte högsta i landet med 12,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.