Förvärvsfrekvens, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 726 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 68:e högsta i landet med 83,2 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.