Andel högutbildade, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 695 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.