Skattesats, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 637 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Ydre kommun till 34,10 procent, vilket var den 59:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.