Befolkningsökning, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 726 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ydre kommun den 91:a lägsta i landet med −0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.