Befolkningsökning, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 637 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Ydre kommun den 38:e lägsta i landet med −2,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.