Befolkningsökning, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 695 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Ydre kommun den 51:a lägsta i landet med −1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.