Medelålder, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 695 invånare. Värdet för medelålder är det artonde högsta i landet med 47,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.