Medelålder, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 726 invånare. Värdet för medelålder är det nittonde högsta i landet med 47,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.