Medelålder, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 726 invånare. Värdet för medelålder är det 29:e högsta i landet med 46,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.