Invånare i kommunen, Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 3 747 människor (2019). Landarealen är 679 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.