Kommunens skatteintäkter, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 660 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 91:a lägsta i landet med 45 695 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.