Andel förtidspensionärer, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 660 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 33:e högsta i landet med 6,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.