Andel företagare, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 7 873 människor (2019). Landarealen är 739 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.