Förvärvsfrekvens, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 737 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 82:a lägsta i landet med 78,7 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.