Andel högutbildade, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 7 956 människor (2018). Landarealen är 739 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.