Andel högutbildade, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 660 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 36:e lägsta i landet med 14,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.