Skattesats, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 660 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Valdemarsviks kommun till 34,03 procent, vilket var den 61:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.