Skattesats, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 541 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Valdemarsviks kommun till 34,03 procent, vilket var den 67:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.