Medianinkomst, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 737 invånare. Värdet för medianinkomst är det artonde lägsta i landet med 247 366 kronor.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2019 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.