Befolkningsökning, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 660 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Valdemarsviks kommun den nionde lägsta i landet med −3,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.