Befolkningsökning, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 541 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Valdemarsviks kommun den 35:e lägsta i landet med −2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.