Medelålder, Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 737 invånare. Värdet för medelålder är det fjortonde högsta i landet med 47,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.