Kommunens skatteintäkter, Vadstena

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har 7 528 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 53:e högsta i landet med 50 937 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.