Andel förtidspensionärer, Vadstena

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har 7 528 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det nittonde högsta i landet med 6,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.