Skattesats, Vadstena

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har 7 423 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Vadstena kommun till 34,35 procent, vilket var den 35:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.