Befolkningsökning, Vadstena

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har 7 423 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vadstena kommun nära genomsnittet med 0,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.