Kommunens kostnader, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 14 626 människor (2019). Landarealen är 678 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.