Kommunens skatteintäkter, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 14 618 människor (2018). Landarealen är 678 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.