Kommunens skatteintäkter, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 673 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 380 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.