Andel förtidspensionärer, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 673 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.