Andel företagare, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 14 618 människor (2018). Landarealen är 678 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.