Andel företagare, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 673 invånare. Värdet för andel företagare är det 73:e högsta i landet med 8,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.