Andel företagare, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 616 invånare. Värdet för andel företagare är det 70:e högsta i landet med 8,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.