Andel högutbildade, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 14 618 människor (2018). Landarealen är 678 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.