Andel högutbildade, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 673 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.