Andel högutbildade, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 834 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 22,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.