Skattesats, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 14 618 människor (2018). Landarealen är 678 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.