Skattesats, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 673 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Söderköpings kommun till 32,73 procent, vilket var den 78:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.