Skattesats, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 616 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Söderköpings kommun till 32,73 procent, vilket var den 77:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.