Befolkningsökning, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 14 626 människor (2019). Landarealen är 678 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.