Befolkningsökning, Söderköping

Söderköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 14 867 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Söderköpings kommun den 74:e högsta i landet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.