Kommunens skatteintäkter, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 309 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 45 829 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.