Andel förtidspensionärer, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 323 människor (2018). Landarealen är 431 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.