Nyföretagande, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 317 invånare. Värdet för nyföretagande är det fjortonde lägsta i landet med 7,3 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.