Andel företagare, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 338 invånare. Värdet för andel företagare är det 21:a högsta i landet med 10,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.