Förvärvsfrekvens, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 337 människor (2019). Landarealen är 431 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.