Andel högutbildade, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 323 människor (2018). Landarealen är 431 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.