Andel högutbildade, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 337 människor (2019). Landarealen är 431 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.