Andel högutbildade, Ödeshög

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och har 5 309 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 88:e lägsta i landet med 16,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.